Bedre veje til uddannelse

BAGGRUND FOR FGU

Opbygning, indhold og varighed

Omsorg, sundhed og pædagogik

Kontor, handel og forretningsservice

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Teknologi, byggeri og transport

Produktionsgrunduddannelsen gennemføres indenfor et fagligt tema og på et værksted med reel produktion. De 12 temaer er samlet i fire hovedgrupper som på erhvervsuddannelserne.

Eleven i pgu skal følge undervisningen på et værksted samt dansk, matematik og PASE. Der vil endvidere være mulighed for undervisning i valgfag.
Det faglige tema kan afsluttes med en prøve på FGU 3-niveau, når eleven af underviseren vurderes at have nået dette niveau. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Ved afslutning af forløbet i et fagligt tema før den afsluttende prøve, giver underviseren en standpunktsbedømmelse på FGU 1-, FGU 2- eller FGU 3-niveau, som bedømmes bestået/ikke bestået.
Eleven kan gå til afsluttende praksisrelateret prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.