Praktisk info

Skoleydelse

Når du starter på FGU Syd- og Vestsjælland får du udbetalt skoleydelse hver måned

Du får løn for fremmødte dage og for dage med lovligt fravær. Det er for eksempel lovligt fravær, hvis du er syg.

Se tabellen for skoleydelse taksterne for 2022.

Takster for FGUSV Takst pr. uge
Ung under 18 år
400 kr.
Ung over 18 år, hjemmeboende
692 kr.
Ung over 18 år, udeboende
1604 kr.
Forsørgertillæg, ikke-enlig forsørger
624 kr.
Forsørgertillæg, enlig forsørger
1566 kr.

Kilde: Tabellen er gengivet efter Børne- og undervisningsministeriet www.uvm.dk

Andet info

På alle 4 skoler starter skoledagen klokken 8:00 alle dage, og slutter mandag til onsdag klokken 15:00 og torsdag klokken 14:00 samt fredag klokken 12:00.

FERIEKALENDER 2023-2024

 

Fra 1. januar 2023 frem til sommerferien:

Første dag efter juleferien 2022/2023:

For medarbejdere: onsdag d. 4. januar 2023

For elever: torsdag d. 5. januar 2023

 

Ferie og helligdage (alle dage inkl.)

Vinterferie: Uge 7 2023

Påskeferie: 1. – 10. april 2023

Storbededagsferie: 5. – 7. maj 2023

Kristi Himmelfartsferie: 18.-21. maj 2023

Pinse: 27. – 29. maj 2023

Grundlovsdag: 5. juni 2023

Sommerferie: uge 28-31 2023: 8. juli – 6. august

 

Skoleåret 2023-2024:

Første dag efter sommerferien 2023:

For medarbejdere: mandag d. 7. august 2023

For elever: tirsdag d. 8. august 2023


Skoleåret 2023-2024 – fortsat –  (alle dage inkl.)

Efterårsferie: Uge 42

Juleferie: 16. december 2023 – 2. januar 2023

Første dag efter juleferien 2023/2024:

For medarbejdere: onsdag d. 3. januar 2024

For elever: torsdag d. 4. januar 2024

 

Vinterferie: Uge 7 2024

Påskeferie: 23. marts – 1. april 2024

Storbededagsferie: 26. – 28. april 2024

Kristi Himmelfartsferie: 9.-12. maj 2024

Pinse: 18. – 20. maj 2024

Grundlovsdag: 5. juni 2024

Sommerferie: uge 28-31 2024: 6. juli – 4. august 2024

Første dag efter sommerferien 2024:

For medarbejdere: mandag d. 5. august 2024

For elever: tirsdag d. 6. august 2024

Der madordning på alle vores skoler, det gratis for alle elever og spise med.

Der kan både være koldt og varmt mad, brød og frugt. Der kan fx være lasagne, laks eller kylling. Og der er altid lækre salater, friskbagt brød og frisk frugt.

Vi gør vores bedste for at kombinere noget, som mange kan lide med noget, der er sundt.

På FGU tilbyder vi både almenfag (bl.a. dansk og matematik) og værkstedsfag (bl.a. Mad og ernæring, Medie og kommunikation, Tømrer mv.).

De almene fag er på niveauerne intro-G-E-D, og her gives karakter efter 7-trinsskalaen.

Værkstedsfagene er på niveauerne FGU1, FGU2 og FGU3, og her gives karakteren bestået/ikke bestået.

Karakterer gives almindeligvis i forbindelse med at man afslutter sit forløb på FGU. Hvorvidt man skal til prøve i et fag, eller man i stedet får standpunktskarakter, afhænger dels af hvilket niveau, man er på i faget, dels hvilke fag, der udtrækkes til prøve.

Tal med din lærer eller vejleder om prøver og karakterer, hvis du er i tvivl.

På FGU har man mulighed for at komme i kombinationsforløb i typisk 2-5 uger. Det betyder, at man i et antal uger følger undervisning på en anden uddannelsesinstitution (fx en erhvervsskole).

Det kan enten være som en del af FGU-forløbet, hvor kombinationsforløbet er en god måde at mærke og opleve undervisningen og miljøet på fx en erhvervsskole.

Det kan også være som en del af overgangen til erhvervsskolen eller HF, hvor kombinationsforløbet er en tryg og god måde at starte en ny uddannelse på.

Spørg din lærer eller vejleder, hvis du gerne vil vide mere om kombinationsforløb.

På FGU har man mulighed for at komme i erhvervstræning i op til 4 uger pr. halvår. Erhvervstræning er praktik i en virksomhed, dvs. du møder og arbejder i virksomheden i den periode, du er i erhvervstræning.

Du får stadig skoleydelse, og når erhvervstræningen er gennemført, fortsætter du undervisningen på FGU.

Erhvervstræning er en god måde at afprøve et arbejde og en branche.

Spørg din lærer eller vejleder, hvis du gerne vil vide mere om erhvervstræning.

Som elev hos FGU Syd- og Vestsjælland har du mulighed for at få dit studiekort vist digitalt på din smartphone.

For at oprette dit stuidekort skal du følge denne vejledning.

Når du er elev på FGU, har du mulighed for art søge ungdomskort på ungdomskort.dk

Læs om Røgfri skole her
(glæder fra første 1. august 2021)

Der er en række fritidsaktiviteter på alle FGUSV-skoler.

Det kan være inden for sport, musik, summer camps eller gaming.

Derudover er der også mulighed for udveksling, så du kan tage din uddannelse uden for Danmarks grænser.

Ring til vores vejledere (link til kontakt) og hør mere om mulighederne.