Vejledere og samarbejde​

Sammen har vi en vigtig opgave. Vi skal sørge for at spotte de unge, der har brug for hjælp og få dem videre i uddannelse eller job.

Derfor er det vigtigt, at vi har et sted, hvor vi deler vores viden og fælles erfaringer. Denne side er både til den Kommunale unge  indsats, vejlederen på skolen, vejlederen på efterskolen eller vejlederen på erhvervsskolen. 

Sidder du med en elev, der skal vejledes, vil vi anbefale, at du bruger menupunktet ”Bliv elev”.

Mest stillede spørgsmål

  • Spørgsmål: Hvad står FGU for?
  • Svar: FGU står for Forberedende GrundUddannelse. Det er en ny vej til uddannelse, der både rummer værkstedspædagogik og almenfaglige elementer. Indsatsen kan strække sig fra folkeskolen og til det første job.
  • Spørgsmål: Hvilke tilbud har FGU til ordblinde?
  • Svar: Der er ordblinde undervisere på alle skoler og mulighed for ordblindetest og ordblindeundervisning til alle, der har behov for det.
  • Spørgsmål: Kan den unge prøve FGU af, hvis de er i tvivl om spor og fagligt tema?
  • Svar: Unge der endnu ikke er afklarede og ikke kan beslutte sig for et fagligt tema kan komme på et 14 dages afsøgningsforløb. Her kan den unge afprøve et eller flere spor i praksis. I løbet af et afsøgningsforløb er det også muligt at vurdere den unges dansk og matematikfaglige niveau. Den unge får skoleydelse under afsøgningsforløbet.
  • Spørgsmål: Hvad indebærer de to nye fag PASE og Identitet og medborgerskab?

  • Svar: PASE dækker over privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejde og erhvervslære. Identitet og medborgerskab er en kombination af fagene historie, psykologi og samfundsfag.

  • Spørgsmål: Hvad er kombinationsforløb og erhvervstræning?

  • Svar: Kombinationsforløb indeholder elementer fra en erhvervsuddannelse eller AMU-forløb. Forløbet kan maksimalt vare 5 uger og foregår på den pågældende skole. Forløbet gennemføres i et samarbejde mellem skolen og FGU. Erhvervstræning er er kortere praktikker i virksomheder på maksimalt 2 uger, hvor eleven oplever hverdagen i en virksomhed.

Optag på FGU

Sker via en målgruppevurdering, som foretages af den Kommune, hvor den unge har bopæl:

FGU Korsør og Slagelse:

KUI – Slagelse Kommune

Ungeenheden
Bredahlsgade 3c
4200 Slagelse

Mail: ungeenheden@slagelse.dk

Telefon: 5857 3300

Telefontid:
Hverdage kl. 9.00 – 14.00.
Vejlederne kan kontaktes direkte via dette link: https://ung.unoung.dk/find_vejleder.html

FGU Næstved:

KUI – Næstved

Rådhuset,
Teatergade 8,
4700 Næstved
 

Telefon: 5588 4933
Mail: uv@naestved.dk
Hjemmeside: 
http://www.uvnæstved.dk

Telefontider
Mandag – torsdag: 8.30-15.00
Fredag: 8.30-13.00

FGU Vordingborg:

KUI – Vordingborg
Ungecenteret

Rådhustorvet 15
4760 Vordingborg

Telefon: 5536 3200
Mail: ungecenter@vordingborg.dk

Telefontid:
Mandag – fredag kl. 9-10.
Åbningstid:
Mandag – Fredag 10- 12.
Torsdag også 15.30 – 17.00

Ring eller send en mail. Vi tager telefonen mellem 8.00-15.00. Vi svarer på mails så hurtigt som muligt og senest næstkommende hverdag. Find os her