Dataårsrapporter

FGU SV offentliggør halvårligt en datarapport, der indeholder nøgletal inden for en række områder, som bl.a. er optag og udslusning samt prøver på FGU (fra 2. halvår 2022 og frem). I årsrapporten vil desuden være en række data omkring vores elevgruppe samt fremmøde og fravær.

Rapporterne udkommer i februar og september.