Fjernundervisning

Lovgivningen åbner mulighed for at udbyde FGU som et fjernundervisningsforløb. Corona-perioden gjorde det tydeligt for os alle, hvordan der pludselig kan opstå behov for at undervise på distancen. Og vi blev klogere på, hvordan man gør, samt hvad fjernundervisning kan og ikke så godt kan. Nu er vi tilbage på skolen, og det er vi nærmest lykkelige for!

Men sagen er, at en del af FGU’s målgruppe af den ene eller anden grund har vanskeligt ved at møde dagligt på skolen. Derfor giver det faktisk rigtig god mening at man kan tage enten hele eller dele af sit FGU-forløb som fjernundervisning.

På FGU SV har vi udviklet et fjernundervisningsforløb, som så vidt muligt skal fungere med de samme principper og rammer, som også gælder et almindeligt FGU-forløb. Konkret betyder det bl.a., at vi har fokus på en stærk relationsdannelse med eleverne og på holdet samt fokus på en praksisbaseret undervisning. Det betyder også, at eleverne kan gå til prøve på samme måde som vores øvrige elever. På videoen neden for kan du høre Trine, som er lærer på fjernundervisningsholdet, fortælle lidt om, hvordan det foregår: