Om FGU NÆSTVED

Værksteder på FGU Næstved

 • AGU ERHVERV / REDAKTIONEN
 • AGU ERHVERV / SPROG
 • AGU STUDIE
 • EJENDOMSSERVICE
 • HANDEL OG KUNDESERVICE
 • IT SUPPORT
 • KUNSTNERISK PRODUKTION
 • MAD OG ERNÆRING
 • METAL OG MOTOR
 • OMSORG OG SUNDHED
 • SKOV OG GARTNERI
 • TØMRER
 • EGU

AGU ERHVERV / REDAKTION

På AGU Erhverv er arbejdet med de almene fag knyttet til temaer, der arbejdes med i længere perioder. Temaet kan være en redaktion, der arbejder med nyheder og formidling af forskellige emner. Temaet kan også være friluftsliv, cykelværksted eller andre praktiske temaer. Undervisningsniveauet i de almene fag er generelt på C-niveau.

AGU ERHVERV / SPROG

Her er der fokus på kultur, medborgerskab og sprog. Eleverne arbejder praktisk og anvendelsesorienteret i
projektforløb mm. På Sprog undervises bl.a. i dansk som andetsprog, og undervisningsniveauet er generelt på G-niveau.

AGU STUDIE

AGU er for elever målrettet gymnasial uddannelse, fx hf eller EUX. Eleverne arbejder praktisk med de almene fag. Undervisningen er hovedsageligt på D-niveau, og i hele fagpakken (dansk, matematik, engelsk, samfundsfag,
naturfag).

EJENDOMSSERVICE

Eleverne er med til at vedligeholde skolen og står fx for skolens affaldssortering. Værkstedet udfører desuden en lang række forskellige opgaver for eksterne kunder. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

HANDEL OG KUNDESERVICE

I Næstved er butikken placeret i forlængelse af drivhuset. Her hjælper eleverne med at drive en butik, med alt hvad det indebærer af beregning af avancer, gøre kasse op, pynte i butikken, betjening af kunder etc.

IT SUPPORT

Værkstedet varetager support på hele skolen for både elever og medarbejdere med alt indenfor it, telefoner etc. Eleverne har oprettet en help desk, hvor kunderne kan henvende sig med opgaver, som derefter fordeles på værkstedet. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

KUNSTNERISK PRODUKTION

Eleverne står for at lave kunsthåndværk, brugskunst
og dekorationer, som sælges på markeder eller i skolens butik, eller bruges som udsmykning på skolen. På servicedelen har eleverne ansvar for rengøring, lagerfunktion, tøjvask, opdækning til møder etc.

MAD OG ERNÆRING

Den faste opgave i køkkenet er at lave mad til elever og medarbejdere på skolen hver dag. Derudover kan der bestilles mad i forbindelse med møder og arrangementer på skolen. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

METAL OG MOTOR

Værkstedet fungerer som både smede- og autoværksted.
Eleverne arbejder med forskellige smedeopgaver og vedligehold af skolens egne biler. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

OMSORG OG SUNDHED

Et værksted der retter sig mod uddannelser til SOSU, PA og pædagogmedhjælper, hvor eleverne besøger daginstitutioner, hvor de fx laver ansigtsmaling på børnene eller besøger plejehjem og spiller banko med eller læser for de ældre. Eleverne har fx lavet et vendespil i gulvstørrelse, som kan bruges i børnehaver.

SKOV OG GARTNERI

I gartneriet arbejder eleverne med produktion af potteplanter og blomster, hugge brænde, producere pyntegrønt og pasning af grønne arealer.

TØMRER

Eleverne arbejder med forskellige tømrer- og snedkeraktiviter, som produktion af shelters, bord- og bænkesæt mv. til kunder samt deltagelse i større og mindre byggeprojekter på skolen. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

EGU

I Næstved tilbyder vi EGU-forløb, som tilrettelægges
ud fra skolens fagområder og de unges ønsker og muligheder.

Vi har forløb i gang inden for Anlægsgartner, Chauffør, Autolakerer, Tømrer og Ejendomsservice. Du kan påbegynde EGU direkte, men typisk vil et EGU-forløb ligge i forlængelse af en opstart på et af vores værksteder.