Projekt UNG 360 – Den fælles indsats, handler om at frafaldstruede unge fastholdes i deres uddannelses-forløb og dermed gennemfører ungdomsuddannelse eller alternativt kommer i job. Det er primært elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU), men også elever som er i gang med erhvervsuddannelse.

Projektet udfolder sig dels ved en styrket fastholdelsesindsats på de medvirkende FGU-skoler, dels ved en tættere fælles indsats blandt aktørerne omkring den enkelte unge. Indsatserne sker således på forskellige niveauer, men fælles for dem er, at det er den unge, som er i centrum. Det er et vigtigt formål med projektet, at vi udover at øge antallet af unge, der gennemfører uddannelse, også udvikler modeller for fastholdelse og fælles indsats til gavn for fremtidige frafaldstruede unge.

Projektet indebærer bl.a.:

  • Tidlig kontakt og tæt opfølgning på frafaldstruede elever
  • Understøttende den unges tilhør i det nære fællesskab på værkstedet/
  • Individuelle og gruppebaserede fastholdelsesindsatser
  • Bygge bro til fritidsliv
  • Støtte frafaldstruede elever i overgangene (fra FGU til ungdomsuddannelse)

Indsatsen foretages i tæt samarbejde med KUI, der har det kommunale koordinerende myndighedsansvar for elever på FGU – også de frafaldstruede.

Projektet er medfinansieret af EU Socialfond og Region Sjælland.

Projektperioden er fra 1. april 2023 – 31. marts 2026.

Nedenstående link omhandler oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. (Klik her)