Om FGU VORDINGBORG

Værksteder på FGU VORDINGBORG

 • AGU ERHVERV
 • AGU / DIA
 • GARTNERI
 • IT-SUPPORT
 • MAD OG ERNÆRING
 • METAL
 • MOTOR OG MEKANIK
 • PÆDAGOGIK OG OMSORG
 • TØMRER
 • RECYCLING, MALER
  OG EJENDOMSSERVICE

AGU ERHVERV

På Erhverv foregår undervisningen hovedsageligt på
G-niveau. Vi arbejder praktisk og helhedsorienteret med fag som dansk, matematik, engelsk, PASE, samfundsfag
og naturfag.

AGU / DIA

DIA betyder Dansk I Alt, og der undervises generelt
på intro til G-niveau. Her udbydes Dansk som andetsprog, Identitet og Medborgerskab samt Matematik. På DIA foregår en del af undervisningen på et værksted gennem forskellige temaer.

GARTNERI

Gartneriet producerer og sælger årstidens blomster,
og eleverne arbejder med grundlæggende gartnerarbejde, bl.a. plante planter og blomster, lave stiklinger, arbejde med højbed, dyrkning af krydderurter og tomater, samt det tekniske vedligehold af et gartneri. Forløbet er en forberedelse til en erhvervsuddannelse som fx gartner.

IT-SUPPORT

Eleverne varetager IT-support for lærere og elever på skolen i Vordingborg, som omfatter opsætning og udskiftning af PC, telefoni, internet, mails etc. Efter forløbet kan eleverne fx fortsætte på en uddannelse
til IT-supporter. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

MAD OG ERNÆRING

Eleverne tilbereder dagligt mad til elever og medarbejdere, og lærer på den måde de grundlæggende arbejdsgange og teknikker i et køkken, fx anretning af en tallerken og buffet opsætning. Værkstedet står også for forplejning til kurser og møder på skolen. Mad og ernæring er også arrangør af bl.a. Gourmetaftner og caféaftner. Køkkenet har bronzemærke i økologi. Værkstedet er godkendt til Gastronom og Ernæringsassistent lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

METAL

På værkstedet prøver eleverne de grundlæggende elementer i smedehåndværket. Værkstedet laver forskellige opgaver til FGUs egne bygninger og bestillingsopgaver for kunder. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

MOTOR OG MEKANIK

Her arbejder eleverne med at reparere biler for kunder og
FGU SVs biler på alle fire skoler. Derudover vedligeholdes andre maskiner som motorsave, scootere etc. Værkstedet forbereder eleverne til en uddannelse til fx mekaniker, og er også godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

PÆDAGOGIK OG OMSORG

Under linjen Pædagogik og omsorg forbereder eleverne sig til fx SOSU, pædagog eller PA-uddannelsen.

Vi har faste ugentlige aftaler med vuggestuer, børnehaver, SFO og ældrecentre. Hvor 
vores elever er med til de forskellige aktiviteter som kan være forskellige lege, gåture, bankospil, prøve praktiker.

Vi afholder børnefødselsdage for eksterne kunder. Både på skolen og hos kunden. Hvor eleverne deltager i planlægning og udførsel af børnefødselsdagene.

Alt dette er selvfølgelig krydret med undervisning,
evaluering og pædagogisk sparring løbende.

TØMRER

På tømrerværkstedet får eleverne kendskab til de grundlæggende elementer af tømreruddannelsen som udover at bygge ting af træ, husbyggeri inde og ude etc. også handler om brug og vedligehold af maskiner og affaldshåndtering. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

Recycling, Maler og Ejendomsservice

RME er et alsidigt værksted, hvor der er plads til alle: maleren, kunstneren, den kreative og håndværkeren.

På værkstedet arbejdes der med recycling/upcycling. Derudover har vi vores produktion i ejendomsservice, hvor vi vedligeholder skolens bygninger såvel ude som inde. Dette gælder også udearealer, hvor der bl.a. slås græs og trimmes, så skolen fremstår imødekommende overfor gæster udefra.

Desuden har vi en servicedel, hvor vi sørger for rengøringen på hele skolen, tøjvask og udlevering af arbejdstøj til nye elever. Indimellem tager vi opgaver ind for kunder. Det kan fx. være maleropgaver, havearbejde eller en flytteopgave.

Værkstedet er godkendt til FGU baseret erhvervsuddannelse.

EGU

I Vordingborg tilbyder vi EGU-forløb, som tilrettelægges ud fra skolens fagområder og de unges ønsker og muligheder.

Vi har forløb i gang inden for landmand, entreprenør, tømrer og smed. Du kan påbegynde EGU direkte, men typisk vil et EGU-forløb ligge i forlængelse af en opstart på et af vores værksteder eller opstart efter en kommunal igangsat praktik.