Om FGU VORDINGBORG

Værksteder på FGU VORDINGBORG

 • AGU ERHVERV
 • AGU ERHVERV / DIA
 • AGU STUDIE
 • EJENDOMSSERVICE
 • GARTNERI
 • IT-SUPPORT
 • KUNSTNERISK PRODUKTION OG KULTURFORSTÅELSE
 • MAD OG ERNÆRING
 • METAL
 • MOTOR OG MEKANIK
 • PÆDAGOGIK OG NATUR
 • TØMRER
 • EGU

AGU ERHVERV

På Erhverv foregår undervisningen hovedsageligt på
G-niveau. Vi arbejder praktisk og helhedsorienteret med fag som dansk, matematik, engelsk, PASE, samfundsfag
og naturfag.

AGU ERHVERV / DIA

DIA betyder Dansk I Alt, og der undervises generelt
på intro til G-niveau. Her udbydes Dansk som andetsprog, Identitet og Medborgerskab samt PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære). På DIA foregår en del af undervisningen på et værksted gennem forskellige temaer.

AGU STUDIE

AGU er for elever målrettet gymnasial uddannelse,
fx hf eller EUX. Vi arbejder praktisk og helhedsorienteret
med fagene bl.a. gennem forskellige temaer. Undervisningen er hovedsageligt på D-niveau, og i hele fagpakken (dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, naturfag).

EJENDOMSSERVICE

Her arbejder eleverne med vedligehold af skolens bygninger og udearealer. Et alsidigt værksted, hvor eleverne arbejder med maling, bygningsvedligehold
og renovering. Der løses også opgaver for kunder med havearbejde og anlægsgartneropgaver. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

GARTNERI

Gartneriet producerer og sælger årstidens blomster,
og eleverne arbejder med grundlæggende gartnerarbejde, bl.a. plante planter og blomster, lave stiklinger, arbejde med højbed, dyrkning af krydderurter og tomater, samt det tekniske vedligehold af et gartneri. Forløbet er en forberedelse til en erhvervsuddannelse som fx gartner.

IT-SUPPORT

Eleverne varetager IT-support for lærere og elever på skolen i Vordingborg, som omfatter opsætning og udskiftning af PC, telefoni, internet, mails etc. Efter forløbet kan eleverne fx fortsætte på en uddannelse
til IT-supporter. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

KUNSTNERISK PRODUKTION OG KULTURFORSTÅELSE

Eleverne arbejder bl.a. med kunsthåndværk, brugskunst og dekorationer, der sælges på markeder, samt laver udsmykning på skolen. Eleverne deltager fx i vikingemarkeder, som de har skabt produktioner til. På servicedelen har eleverne ansvar for tøjlager, tøjbestilling, tøjvask, samt rengøringshjælp til rengøringsansatte.

MAD OG ERNÆRING

Eleverne tilbereder dagligt mad til elever og medarbejdere, og lærer på den måde de grundlæggende arbejdsgange og teknikker i et køkken, fx anretning af en tallerken. Værkstedet står desuden for mad ud af huset, leverer mad til og er med til at drive caféen DGI Vandkunsten i Vordingborg, hvor elever på skift er i caféen. Køkkenet har sølvmærke i økologi. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

METAL

På værkstedet prøver eleverne de grundlæggende elementer i smedehåndværket. Værkstedet laver forskellige opgaver til FGUs egne bygninger og bestillingsopgaver for kunder. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

MOTOR OG MEKANIK

Her arbejder eleverne med at reparere biler for kunder og
FGU SVs biler på alle fire skoler. Derudover vedligeholdes andre maskiner som motorsave, scootere etc. Værkstedet forbereder eleverne til en uddannelse til fx mekaniker, og er også godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

PÆDAGOGIK OG NATUR

Under linjen Social og Sundhed forbereder eleverne
sig til fx SOSU, pædagog eller PA-uddannelsen. På skolen i Vordingborg har man etableret udendørs fitnessbaner og aktivitetsområder med fx bålplads, hvor områdets folkeskoler og børnehaver kan komme på besøg. Eleverne planlægger og gennemfører besøgene. SOSU-delen foregår på lokale ældrecentre.

TØMRER

På tømrerværkstedet får eleverne kendskab til de grundlæggende elementer af tømreruddannelsen som udover at bygge ting af træ, husbyggeri inde og ude etc. også handler om brug og vedligehold af maskiner og affaldshåndtering. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

EGU

I Vordingborg tilbyder vi EGU-forløb, som tilrettelægges ud fra skolens fagområder og de unges ønsker og muligheder. Vi har forløb i gang inden for landmand, entreprenør, tømrer og smed. Du kan påbegynde EGU direkte, men typisk vil et EGU-forløb ligge i forlængelse af en opstart på et af vores værksteder eller opstart efter en kommunal igangsat praktik.