Om FGU

FGU er en uddannelse på lige vilkår med øvrige ungdomsuddannelser, og hvor de unge har mulighed for at prøve af, hvad de brænder for

FGU -Syd og Vestsjælland har skoler i Korsør, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Fordelt på de fire adresser er vi cirka 120 dedikerede medarbejdere, der arbejder for, at unge skal have muligheden for at finde ind til det, som de er gode til.

For alle er gode til noget

Det handler om at finde ud af, hvad det er og så øve sig. De unge på FGU har brug for at finde en ny vej til uddannelse, men det betyder ikke, at vi stiller færre krav. Kravene på FGU er lige så høje som andre steder, men de bliver overkommelige, fordi opgaverne løses i teams, hvor alle tager afsæt i det, som de er gode til.

FGU giver med hårdt arbejde, mod og kreativitet mulighed for, at unge får konkrete og brugbare kompetencer, de kan trække på resten af livet.

I FGU Syd- og Vestsjælland er vores
Fælles værdier i mødet med de unge:

-Fokus på hvad de unge kan, fremfor hvad de
ikke kan; vi tror på alle kan blive gode til noget.

-Fokus på et praktisk udgangspunkt.

-Fokus på at de unge er forskellige.

-Fokus på en anden vej; barren skal ikke sænkes,
men vi skal finde andre måder at komme over.

-Fokus på at de unge bliver en del af fællesskabet
på får tillid til institutionen.

-Fokus på at de unge lærer noget fagligt,
personligt og socialt.

-Fokus på at de unge kommer videre og kan
mestre deres liv.

Det politiske grundlag

FGU bygger på værkstedspædagogikken fra de tidligere produktionsskoler og almenfagene fra VUC.

Ved at samle det under FGU og samtidig oprette en Kommunal Ungeindsats bliver det lettere at fastholde fokus på den enkelte unge og dermed hjælpe dem godt på vej.

Forberedende Grunduddannelse

Læs om FGUs opbygning, indhold og varighed.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job

Et enigt folketing vedtog aftalen om FGU, den kommunale ungeindsats og en ny målsætning om antal unge i uddannelse og beskæftigelse.

Din vej til uddannelse og job

Folder til de unge.

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Opsummering af nedsat ekspertgruppes rapport, som dannede baggrund for reformen.

Din vej til uddannelse og job

Folder til de unge.

FGU- institutionens pædagogiske didaktiske grundlag

Læse mere her

Pixibog

Organisation: Ledelse

Gert Møller

Direktør

FGU Syd- og Vestsjælland

Mobil: 2022 9909
gmo@fgusv.dk

Lise Dahl-Meyer

Administration, HR
og Økonomichef

FGU Syd- og Vestsjælland

Mobil: 2533 1933
ldm@fgusv.dk

Katrine Larsen

Skoleleder

FGU Korsør

Mobil: 4232 0111
kdl@fgusv.dk

Michael Bjergsø

Kvalitets- og udviklingschef

FGU Syd- og Vestsjælland

Mobil: 2984 1019
mib@fgusv.dk

Dorte Lundorff

Skoleleder

FGU Slagelse

Mobil: 4112 0100
dlu@fgusv.dk

Helge Andreasen

Skoleleder

FGU Næstved

Mobil: 2545 0479
han@fgusv.dk

Organisation: Bestyrelse

Mikael Smed

Formand/Borgmester

Udpeget af:
Kommunalbestyrelsen
i Vordingborg Kommune
msmed@vordingborg.dk

Kim Rozalski

Udpeget af:
Arbejdstagerorganisationer
Formand for 3F
kim.rozalski@3f.dk

Michelle Allingham De Cordier

Udpeget medarbejderrepræsentant
Uden stemmeret
mac@fgusv.dk

Lars Hoppe Søe

Udpeget af:
Kommunalbestyrelsen
i Næstved Kommune
Formand for Børne-
og Uddannelsesudvalget
larso@naestved.dk

Brian Grønbæk Petersen

Udpeget af:
Arbejdsgiverorganisationer
Dalmose El-Service
bp@dalmose-el.dk

 

Martin Hviid Rosenberg Jensen

Udpeget medarbejderrepræsentant
Med stemmeret
mro@fgusv.dk

Steen Knuth

Udpeget af:
Kommunalbestyrelsen
i Slagelse Kommune

Folketingsmedlem for Venstre
sten.knuth@slagelse.dk

Glenny Hansen

Næstformand

Udpeget af:
Bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.
gleh@zbc.dk

Vedtægter og bestyrelsesreferater

Foreningen til fremme af praksislæring referater