Om FGU

FGU er en uddannelse på lige vilkår med øvrige ungdomsuddannelser, og hvor de unge har mulighed for at prøve af, hvad de brænder for

FGU -Syd og Vestsjælland har skoler i Korsør, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Fordelt på de fire adresser er vi cirka 120 dedikerede medarbejdere, der arbejder for, at unge skal have muligheden for at finde ind til det, som de er gode til.

For alle er gode til noget

Det handler om at finde ud af, hvad det er og så øve sig. De unge på FGU har brug for at finde en ny vej til uddannelse, men det betyder ikke, at vi stiller færre krav. Kravene på FGU er lige så høje som andre steder, men de bliver overkommelige, fordi opgaverne løses i teams, hvor alle tager afsæt i det, som de er gode til.

FGU giver med hårdt arbejde, mod og kreativitet mulighed for, at unge får konkrete og brugbare kompetencer, de kan trække på resten af livet.

Det politiske grundlag

FGU bygger på værkstedspædagogikken fra de tidligere produktionsskoler og almenfagene fra VUC.

Ved at samle det under FGU og samtidig oprette en Kommunal Ungeindsats bliver det lettere at fastholde fokus på den enkelte unge og dermed hjælpe dem godt på vej.

Forberedende Grunduddannelse

Læs om FGUs opbygning, indhold og varighed.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job

Et enigt folketing vedtog aftalen om FGU, den kommunale ungeindsats og en ny målsætning om antal unge i uddannelse og beskæftigelse.

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Opsummering af nedsat ekspertgruppes rapport, som dannede baggrund for reformen.

Din vej til uddannelse og job

Folder til de unge.

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Anbefalinger til regeringen. Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse, februar 2017

Organisation: Ledelse

Gert Møller

Direktør

FGU Syd- og Vestsjælland

Mobil: 2022 9909
gert@fgusv.dk

Lise Dahl-Meyer

Administration, HR
og Økonomichef

FGU Syd- og Vestsjælland

Mobil: 2533 1933
ldm@fgusv.dk

Michael Bjergsø

Udviklings- og Kvalitetschef

FGU Syd- og Vestsjælland

Mobil: 298401019
mbj@fgusv.dk

Susanne Jensen

Elevadministration/regnskab

FGU Syd- og Vestsjælland

Mobil: 2247 0305
sje@fgusv.dk

Søren Salvig

IT og prøver

FGU Syd- og Vestsjælland

Mobil: 3068 5053
sas@vuc-vs.dk

Maja Konge

Skoleleder

FGU Næstved/Slagelse 

Mobil: 5854 4001
mk@slagpro.dk

Allan Bjørn

Skoleleder

FGU Vordingborg

Mobil: 4073 5473
ab@stroemmen.dk

 

Katrine Larsen

Skoleleder

FGU Korsør

Mobil: 4232 0111
kdl@fgusv.dk

Organisation: Bestyrelse

Mikael Smed

Formand/Borgmester

Udpeget af:
Kommunalbestyrelsen
i Vordingborg Kommune
msmed@vordingborg.dk

Kim Rozalski

Udpeget af: Arbejdstagerorganisationer kim.rozalski@3f.dk

Michelle Allingham De Cordier

Udpeget medarbejderrepræsentant
med stemmeret
mac@fgusv.dk

Carsten Rasmussen

Borgmester

Udpeget af:
Kommunalbestyrelsen
i Næstved Kommune
caras@naestved.dk

Henning Ljungkvist

Udpeget af:
Arbejdsgiverorganisationer
hl@as-pl.dk

Dorte Steffensen

Udpeget medarbejderrepræsentant
uden stemmeret
dst@fgusv.dk

John Dyrby Paulsen 

Borgmester

Udpeget af:
Kommunalbestyrelsen
i Slagelse Kommune
johdp@slagelse.dk

Glenny Hansen

Næstformand

Udpeget af:
Bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.
gleh@zbc.dk

Vedtægter og bestyrelsesreferater