Om FGU Slagelse

Værksteder på FGU Slagelse

  • AGU ERHVERV/DSA
  • BYG BOLIG OG ANLÆG
  • BYGNINGSMALER
  • GARTNERI
  • MAD OG ERNÆRING
  • PÆDAGOGIK OG OMSORG
  • EGU

AGU ERHVERV / DSA

På Erhverv foregår undervisningen hovedsageligt på
G-niveau, og der udbydes dansk som andetsprog.

BYG BOLIG OG ANLÆG

Eleverne lærer om de grundlæggende bygningsmæssige håndværk. Værkstedet er også base for ejendomsservice
på skolen i Slagelse lige fra etablering af en grussti, lægning af fliser og nye højbede til vedligehold af skolens
bygninger. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

BYGNINGSMALER

Eleverne lærer de grundlæggende teknikker om maling og malerprodukter. Vi har opgaver som fuldspartel, opsætning af væv, tapet etc., og eleverne hjælper med det daglige vedligehold af skolen. Eleverne løser også maleropgaver for kunder.

GARTNERI

Eleverne lærer det grundlæggende om gartnerfaget som væksthusteknikker, skadedyrsbekæmpelse, vanding, temperaturer og arbejdsmetoder i forbindelse med såning, beskæring etc. På skolen i Slagelse har vi fokus på mikrogrønt som fx karse og dyrker derudover tomater
og vindruer til både salg og eget brug. Gartneriet driver også et plantehotel for planter, der ikke tåler nattefrost.

MAD OG ERNÆRING

Eleverne laver mad til skolens lærere og elever og får på den måde kendskab til de grundlæggende kundskaber i et professionelt køkken. Afdelingen i Slagelse er godkendt til at være læreplads for elever og har pt. en elev i lære. Udover frokost, hvor menuen i dag er mørbrad, bages der boller til morgenmad og laves mad til besøg og arrangementer på skolen. Værkstedet er godkendt til
lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

PÆDAGOGIK OG OMSORG

Eleverne får kendskab til ældrepleje og børnehavepædagogik. Eleverne besøger ugentligt børnehaver og plejehjem i området og får nogle gange
også selv besøg. Der arbejdes med psykologi, cases om problemstillinger, livshistorier, og kreative ting, der kan bruges som aktivitet fx i en børnehave.

EGU

I Korsør og Slagelse tilbyder vi EGU-forløb, som tilrettelægges ud fra skolens fagområder og de unges ønsker og muligheder.

Vi har forløb i gang inden for Entreprenørservice, Ejendomsservice, Pædagogik
og Omsorg, Sundheds- & Socialområdet, Butiksområdet,
Klub & Fritidsområdet, Landbrugsområdet, Transportområdet, Tag & Fliserens, Byg & Anlægsområdet. Du kan begynde på EGU direkte, men typisk vil et EGU-forløb ligge i forlængelse af en opstart på et af vores værksteder.