FGU-baseret erhvervsuddannelse
– en alternativ vej til svendebrevet

En FGU-baseret EUD er en særlig tilrettelagt erhvervsuddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres på en FGU-institution i samarbejde med erhvervsskolerne. Der er 27 FGU-institutioner i Danmark, der udbyder uddannelse på i alt ca. 90 skoler. På FGUsv har vi lærlinge på de fleste værksteder, ca. 20-25 stk. i alt.