Ordblind på FGUSV

For at få læst denne hjemmeside op, skal du markere teksten du vil have læst op – lyt.

Når du starter på FGU Syd- og Vestsjælland, bliver du – som noget af det første – screenet for læse- og stavevanskeligheder. Det vil sige, at du får lavet en test, for at se om der er tegn på ordblindhed. Du får at vide med det samme, om du burde få en ordblindetest.

Du vil derefter blive indkaldt til en test med den nationale ordblindetest hos Ordblindevejlederen. Testen vil med det samme vise, om du er ordblind eller ej. Er du ordblind, vil I med det samme tage en snak omkring hjælpemidler.

Er du allerede testet ordblind før opstart på skolen, så vil du blive indkaldt til en samtale hos Ordblindevejlederen omkring hjælpemidler.

På FGU Syd- og Vestsjælland kan du modtage specialpædagogisk støtte (SPS) i form af hjælpeprogrammet AppWriter til din PC eller Mac, eller du kan få en IT-startpakke med computer. Sammen med hjælpemidlerne vil du også få bevilget 6 instruktionstimer, hvor du sammen med din ordblindevejleder får sat programmerne op på computer og telefon, så du får den bedste hjælper i alle fag.

Derudover har FGU Syd- og Vestsjælland et mål om at uddanne LST Superbrugere på alle skoler, så man hele tiden har god mulighed for at få hurtig hjælp til brug af sine hjælpemidler.

FGU Syd- og Vestsjælland arbejder på at få et ordblindevenligt undervisningsmiljø, og derfor vil vi arbejde med kompenserende hjælpemidler i både boglige og praktiske fag.

Hvad vil det sige at være ordblind?

 • Det centrale problem i ordblindhed er, at man har svært ved at lære at udnytte skriftens lydprincip
 • Vanskeligheder med læseforståelse
 • Staver og læser upræcist og langsomt i alle fag
 • Udsætter opgaver med læsning og skrivning
 • Det er forskelligt fra ordblind til ordblind, hvor udfordringen er størst.

Klik her: Sådan virker din ordblinde hjerne

Hvad kan man bruge sine hjælpemidler til? 

 • Du kan få dine hjælpemidler til at læse tekst op for dig. 
 • Du kan få hjælp til at stave til ord, som du ikke kan stave til,
  eller har svært ved at stave til. 
 • Du kan indtale det du vil sige, ved hjælp af dine hjælpemidler.

Hjælp i hverdagen?

 • Spørg din lærer om hjælp med det du har svært ved.
 • Spørg en Superbruger om hjælp med dine hjælpemidler, samt hvordan du får mest udbytte af hjælpemidlerne i daglig dagen.
 • Hvis ikke en Superbruger eller din lærer kan hjælpe dig, så kan du altid spørge ordblindevejlederen.

Samtykkeerklæringer

 • Hvis du er under 18 år, skal en forælder skrive under på nogle samtykkeerklæringer, for at du kan blive testet med Ordblindetesten, og for at du kan få hjælpemidler.
 • Hvis du er over 18 år, er det dig selv der skriver under på, at skolen godt må teste dig og søge hjælpemidler.

Gode Apps

Ordblindevejledere på de 4 skoler

Korsør

Navn: Anja
Bruun Volder

Mail: abv@fgusv.dk
Tlf: +45 2119 2510

Slagelse

Navn: Kasper
Bendix Mikkelsen
Mail: kmi@fgusv.dk
Tlf: +45 2131 3757

Næstved

Navn: Pernille
Kryger Pedersen
Mail: pkp@fgusv.dk
Tlf: +45 2337 0067

Vordingborg

Navn: Lis
Due Rasmussen
Mail: ldr@fgusv.dk
Tlf: +45 2478 6494