Elevråd

Elevrådets arbejde har til opgave at varetage elevernes interesser og sikre, at skolens elever har indflydelse på dagligdagens faglige og undervisningsmæssige indhold samt de fælleskabsdannende aktiviteter på skolen. Hermed sikres elevernes medbestemmelse på forhold, der har betydning for deres forløb på FGU.

Endvidere har rådets arbejde til opgave at styrke information, dialog og samarbejde skolens linjer imellem.

Deltagelse i rådets arbejde vil give indsigt i demokratiske processer, medborgerskab og bidrage til udvikling af demokratiske kompetencer. Således bidrager elevrådet til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i demokratiet.