Om FGU Korsør

Værksteder på FGU Korsør

 • AGU ERHVERV / HANDEL OG SERVICE
 • AGU KULTUR OG SPROG
 • AGU STUDIE
 • BYG OG ANLÆG
 • BYGNINGSMALER
 • KOMMUNIKATION OG MEDIER
 • KUNSTNERISK PRODUKTION OG HANDEL
 • MAD OG ERNÆRING
 • METAL
 • MUSIK
 • PÆDAGOGIK OG NATUR
 • RENGØRING OG SERVICE
 • SPORT OG ADVENTURE
 • VÆRFTET
 • EGU

AGU ERHVERV / HANDEL OG SERVICE

Værkstedet tager udgangspunkt i drift af egen café. Mens du i praksis arbejder i caféen, lærer du om iværksætteri, virksomhedsdrift, handel og service. Undervisningsniveauet i de almene fag er generelt på G-niveau.

AGU KULTUR OG SPROG

Undervisningen tager udgangs-punkt i praksis inden for omsorg og sundhed. Her er fokus på kultur, medborgerskab og sprog. På Kultur og sprog undervises bl.a. i dansk som andetsprog, og undervisningsniveauet er generelt på G-niveau.

AGU STUDIE

AGU er for elever målrettet gymnasial uddannelse, fx hf eller EUX. Eleverne arbejder praktisk med de almene fag, bl.a. ved at skrive nyheder til FGU Korsørs hjemmeside. Undervisningen er hovedsageligt på D-niveau, og i hele fagpakken (dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, naturfag).

BYG OG ANLÆG

Eleverne bliver klar til en erhvervsuddannelse in-denfor Bygge og Anlæg ved at løse opgaver på et tømrerværksted og er derudover med til at renove-re og ombygge bygninger. Udover tømreropgaver løses også opgaver indenfor ejendomsservice og anlægsopgaver. Værkstedet er godkendt til lærlin-ge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

BYGNINGSMALER

På malerværkstedet lærer eleverne om farver, maling og de grundlæggende teknikker i malerfaget. Eleverne hjælper med det daglige vedligehold af skolens bygninger og løser også maleropgaver for eksterne kunder. Værkstedet er en forbe-redelse til og tager afsæt i faget Bygnings-maler. Værkstedet er godkendt til lærlin-ge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

KOMMUNIKATION OG MEDIER

Arbejdet omfatter kundekontakt, prodution af printopgaver og tryk-sager. Derudover prøver eleverne kræfter med hjemmesider, foto-grafering,
billedredigering etc.

KUNSTNERISK PRODUKTION OG HANDEL

På værkstedet Kunstnerisk Produktion og Handel producerer eleverne brugskunst, der sælges på forskellige markeder og i egen butik. Der arbejdes med syning, ler, glasarbejde, indretning og blomsterbinding.

MAD OG ERNÆRING

På værkstedet får eleverne et grundlæggende kendskab til uddannelserne Ernæringsassistent og Gastronomiassistent. Eleverne planlægger og tilbereder den daglige frokost til elever og personale på FGU SV og laver derudover mad ud af huset og står for forplejning til møder, receptioner etc. i huset. De skal også levere mad, kager etc. til den kommende FGU-Cafe. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

METAL

På metalværkstedet tager undervisningen af ele-verne udgangspunkt i de grundlæggende elementer i uddannelsen til klejnsmed. Eksempler på produkter kan være vinreoler, trapper eller en bådvogn. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

MUSIK

På Musikværkstedet lærer eleverne at spille musik, men derudover også en række andre funktioner i relation til musisk produktion, som hvordan man afvikler koncerter, opsætning af scener, lyd og lyssætning, livestreaming, video etc. Derudover underviser eleverne folkeskoleklasser i musik og afholder events og temauger på folkeskoler om musik. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

PÆDAGOGIK OG NATUR

Et værksted i naturen – Kløverhaven – hvor eleverne er en del af et tilbud til områdets institutioner. Der tilbydes en række aktiviteter som fx at plante urter, gå på opdagelse i krible-krable-haver, klappe og passe havens dyr. Eleverne på værkstedet står for at planlægge og gennemføre de forskellige events.

RENGØRING OG SERVICE

På værkstedet arbejder elever med opgaver målrettet erhvervsuddannelsen Serviceassistent. Det indebærer arbejdsopgaver indenfor rengøring, bord-dækning, håndtering af arbejdstøj (logi-stik og vask) samt postomdeling.

SPORT OG ADVENTURE

Elever lærer om træning gennem praktiske træningsopgaver og planlægger derudover udendørsaktiviteter med skoleklasser, tilbyder cykeltaxi til ældre etc.

VÆRFTET

På værftet får eleverne mulighed for at prøve kræfter med uddannelsen til bådebygger og skibstømrer og snedkerarbejde. En del af arbejdet på værftet handler om at restaurere historiske træskibe , og du får mulighed for at komme ud og sejle. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

EGU

I Korsør og Slagelse tilbyder vi EGU-forløb, som tilrettelægges ud fra skolens fagområder og de unges ønsker og muligheder.

Vi har forløb i gang indenfor Entreprenørservice, Ejendomsservice, Pædagogik og Omsorg, Sundheds & Socialområdet, Butiksområdet, Klub & Fritidsområdet, Landbrugsområdet, Transportområdet, Tag & Fliserens, Byg & Anlægsområdet. Du kan begynde på EGU direkte, men typisk vil et EGU-for-løb ligge i forlængelse af en opstart på et af vores værksteder.