Læs mere om de fire skoler

Velkommen til FGU Syd og Vestsjælland (FGU SV), som har skoler i Korsør, Næstved, Slagelse og Vordingborg. 

På FGU SV gør vi op med, at undervisning kun skal foregå skoleagtigt ved at sidde stille, læse bøger, skrive opgaver og høre på en lærer. Vores udgangspunkt er, at der er mange måder at lære på.

Hos FGU SV arbejder vi også ud fra, at alle unge er forskellige. Der er forskel på, hvad man kan, vil og hvor man er i livet. Pointen er, at den ene måde at lære på ikke er bedre end den anden – det handler om at finde den måde, der passer bedst til dig. Vores slogan er: ”Alle kan blive gode til noget. Det handler om at finde ud af hvad, og så gøre noget ved det”.

Når du vælger at uddanne dig her på FGU SV,  kommer du til at lære på en meget mere praktisk måde, end du kender fra folkeskolen eller andre ungdomsuddannelser.

Det betyder, at du får en dagligdag på et af vores værksteder eller vores almene hold, hvor du lærer ved at arbejde med rigtige og praktiske opgaver.  Det kan være for rigtige kunder, eller noget der er anvendelsesorienteret.

Du får mulighed for at lære et håndværk

fra bunden, samt skolefag som dansk, IT og matematik, når det er nødvendigt for at kunne løse den konkrete opgave. Vi lærer forskelligt, og derfor tilbyder vi også hold, der er mere boglige og kan være målrettet HF og EUX.

I denne brochure kan du se mere om vores fire skoler og om den hverdag, du vil blive en del af i enten Korsør, Næstved, Slagelse eller Vordingborg.

SÅDAN KOMMER DU I GANG PÅ ET FGU

Du kan begynde på FGU direkte efter 9. eller 10. klasse. Det skal ske efter aftale med din vejleder i kommunen og i samarbejde med dine forældre.

Du kan også begynde på FGU, hvis du har været i gang med en ungdomsuddannelse, som du ikke har gennemført, eller i en periode har arbejdet eller måske noget helt tredje. I alle tilfælde skal du snakke med din vejleder i kommunen.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du i særlige tilfælde begynde på FGU. Det kræver, at din vejleder i kommunen vurderer, at FGU er det rette tilbud til dig, og at du er indforstået hermed.

Der er ingen adgangskrav til FGU. Men for at du kan blive optaget på FGU, skal du og din vejleder i kommunen i fællesskab vurdere, at FGU er det rigtige for dig. Det hedder en målgruppevurdering.

Sammen laver I en uddannelsesplan, som beskriver, hvordan du opnår de mål, du har om uddannelse eller job. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i. Når du er begyndt på en af skolerne på FGU SV, er den første måned

en slags introduktion, hvor vi lærer hinanden bedre at kende. Derefter evaluerer vi sammen med dig, hvordan du er faldet til, om du er på det rette værksted eller hold, samt hvordan vi bedst tilrettelægger dit forløb på FGU SV.

EN UDDANNELSE DER PASSER TIL DIG – IKKE OMVENDT

På FGU SV er uddannelsen tilrettelagt, så den passer til den enkelte elev. Det vil sige, at din uddannelse indrettes efter, hvem du er både fagligt og socialt, hvad du drømmer om og dine fremtidsplaner. Du kan altså begynde og afslutte på det niveau, der passer til dig.

Sammen bygger vi det bedste forløb for dig,

og mens du uddanner dig, taler vi løbende om, hvordan det går, og om der er noget, som skal

justeres. Det betyder altså ikke noget, om dit faglige niveau svarer til 5. klasse i folkeskolen, 2. år på et gymnasium, om du er ordblind eller på andre måder udfordret. På FGU SV møder vi dig, hvor du er. Det vigtigste er, at du finder, det du drømmer om nu og i fremtiden. 

Det er ikke et krav, at du gennemfører FGU på en bestemt tid. Men som udgangspunkt kan du ikke gå på FGU SV i mere end to år.

TRE UDDANNELSESSPOR

Uddannelsen på FGU SV har tre uddannelsesspor AGU, PGU og EGU. Du kan læse mere om de tre spor nedenfor. De fleste unge starter på FGU SV i august

eller januar, men vi har løbende optagelse, så du kan altså begynde på FGU SV, når det passer dig.

GodkendtLogo.jpg

AGU

ALMEN GRUND

– UDDANNELSE

…er til dig, der vil arbejde praktisk med det boglige og gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse,

fx erhvervsskole eller hf. På AGU kan du få undervisning

i bl.a. dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag. Vi arbejder med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger i virkeligheden. Du kan også komme i erhvervstræning i en lokal virksomhed.

PGU

PRODUKTIONSGRUND

– UDDANNELSE

… er til dig, der kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dansk og matematik. Undervisningen foregår på et af skolens værksteder, hvor du fx kan arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted, producere video på et medieværksted og meget mere. Du får også undervisning i fag som dansk og matematik, og kan komme i erhvervstræning i en lokal virksomhed.

EGU

ERHVERVSGRUND

– UDDANNELSE

…er til dig, der gerne vil være en del  af dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. Du kan fx komme i praktik i en butik, på et smedeværksted, eller et landbrug. EGU skifter mellem virksomhedspraktik og skoleforløb, hvor du får undervisning, der er relevant for din praktik. Derudover kan du kombinere dit EGU-forløb  med elementer fra andre ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser  eller ophold på en højskole.

DIN SKOLEDAG

På FGU SV går du i skole 31 timer om ugen. Skoledagen begynder kl. 8.00 og slutter kl. 15.00 mandag, tirsdag og onsdag, kl. 14.00 torsdag
og kl. 12.00 fredag. På alle skoler er der hver dag morgensamling på dit hold og gratis frokost, som eleverne i vores køkkener tilbereder.

Efter skoletid har vi ofte aktiviteter, du kan deltage i, som musik, gaming, café, spil eller andet. Vi har også tilbud om aktiviteter i sommerferien. Hvis vores elever har gode ideer til aktiviteter, vil vi så vidt muligt støtte op om det. Derfor er der også forskel på, hvilke aktiviteter der er på de enkelte skoler.

LØN, SKOLEYDELSE OG RABAT PÅ TRANSPORT

På FGU modtager du enten skoleydelse eller løn. Hvis du går på EGU og er i praktik, får du løn fra arbejdsgiveren, ellers får du skoleydelse. Du får løn for fremmødte dage og for dage med lovligt fravær. Det er for eksempel lovligt fravær, hvis du er syg. Når du går på FGU, kan du få rabat på offentlig transport med et ungdomskort.

Skoleydelsen får du efter følgende satser pr. uge (niveau pr. juni 2021). Beløbet er før skat:

■                   18-25 år og udeboende: kr. 1.543
■                   18-25 år og hjemmeboende: kr. 665
■                   under 18 år: kr. 383
■                   forsørgertillæg og enlig: kr. 1.493
■                   forsørgertillæg og ikke enlig: kr. 597

Rev. 2022

Læs mere om hvad de fire skoler

Læs mere om Ordblindeundervisning (OBU) her

Er du udfordret med ordblindhed tilbyder alle skoler både hjælp og hjælpemidler. På FGU SV går elever med ordblindhed ikke på særlige hold, men støttes i at deltage i den almindelige undervisning på lige fod med andre unge. Vi hjælper med undervisnings-programmer og ordblindeundervisere, som kan deltage i undervisningen, når du har brug for det. Derudover får du hjælp til alt det praktiske med at oprette skolemail, unilogin etc.

Læs mere om ERHVERVSGRUND
– UDDANNELSE (EGU) her

På erhvervsgrunduddannelsen er du hovedparten af din tid i en privat eller offentlig virksomhed. Det kan være som her i Rema 1000, Korsør. Skoleforløbet tilpasses altid individuelt og kan bestå af fx dansk, matematik, eller et truckcertifikat. Din uddannelse tilrettelægges sammen med din virksomhed og din FGU-skole. Du får løn fra praktikpladsen, når du er i virksomheden og skoleydelse, når du er på skole.

VEJLEDNING

Alle elever har løbende samtaler med deres lærer og vejleder på skolen om, hvordan uddannelsesforløbet går.

FÆLLESSPISNING

Eleverne spiser sammen hver dag. Måltidet er en samling for alle, hvor der kan gives fælles beskeder. Maden laves af eleverne i skolernes køkken.

Læs mere om FJERNUNDERVISNING her

Alle skoler tilbyder forløb med fjernundervisning, hvor det er muligt at være tilknyttet et enkelt eller flere fag. Her er der morgenmøde online med elever, som modtager fjernundervisning i dansk, engelsk og PASE, som dækker over privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære.