Information om Corona

Fra d. 6. April 2021 er der fortsat krav om test 2 gange ugentligt for både  ansatte og elever.
Det er ikke længere Falck der tester på vores  skoler, men der tilbydes selvpodning under instruktion. Det sker holdvis og efter planer udarbejdet på skolerne.

Man skal kunne dokumentere en negativ test taget inden for de seneste 72 timer.

Ønsker ansatte eller elever ikke at bruge det tilbud om test, som vi stiller til rådighed kan andre tilbud benyttes. Det skal i givet fald foregå udenfor arbejdstid. Og du vil blive anmodet om fremvisning af dokumentation.

Alle skal fortsat bruge mundbind på skolernes fællesarealer, og holde afstand på 2 meter. Afstandskravet gælder ikke på dit hold. Vi skal alle bevare god hygiejne, hyppig håndvask m.m.  Hvis du har spørgsmål kontakt din skoleleder.

Lad os alle gøre vores til at smittetrykket holdes nede, og DK kan  genåbnes endnu mere.