Ordens- og Samværsregler

Den almindelige orden på skolen: Som elev på FGU Syd- og Vestsjælland har du ansvar for at bidrage til den
almindelige orden på skolen. Det betyder konkret, at vi forventer

 • at du møder i skole hver dag og til tiden
 • at du deltager aktivt i arbejde og undervisning på værkstedet / holdet
 • at du bidrager til at opfylde målene i din uddannelses- og forløbsplan

Dit undervisningsforløb på FGUSV: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du fagligt, personligt og socialt får et godt
udbytte af dit FGU-forløb. Det forudsætter, at du selv gør en indsats. Det betyder konkret, at vi forventer

 •  at du behandler både elever, lærere og øvrigt personale med respekt og ordentlighed.
  Det betyder bl.a. at vi IKKE tolerer mobning og truende adfærd. Det gælder både på skolen og det
  gælder uden for skoletid, fx hvis den finder sted på sociale medier.
 • at du følger skolens retningslinjer og politikker
  Det er bl.a. skolens ryge- og alkoholpolitik, samt retningslinjer for sikkerhed og arbejdstøj
 • at du følger de anvisninger, som personalet giver dig.

Sanktioner ifm. brud på ordensreglerne: Generelt tror vi på, at tydelighed omkring, hvordan vi omgås
hinanden, er det allervigtigste ift. at holde god orden på skolen. Derfor informerer vi dig ved indskrivningen
om ordensreglerne, og derfor siger vi til dig, hvis vi oplever, at din adfærd går imod ordensreglerne. Det vil
som regel være nok til ’at komme på sporet’ igen. I de tilfælde, hvor det ikke er nok, eller hvor regelbruddet
er alvorligt, kan skolen iværksætte en eller flere af nedenstående sanktioner (eventuelt betinget sanktion):

 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer el. aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 dage (påbudt og dermed lovligt fravær)
 • Midlertidig hjemsendelse / begrænset adgang
 • Overflytning inden for institutionen eller til anden institution
 • Bortvisning
 • Krav om aflæggelse af prøve i flere fag end de obligatoriske dansk, matematik samt udtrukket fag
 • Forbud mod at medbringe mobil på skolen, eller tilbageholdelse af mobili (normalt) max et døgn.
 • Midlertidigt bortfald af skoleydelse i op til 5 dage

Vedr. skoleydelsen er den at betragte som løn for, at du møder op og aktivt bidrager til at opfylde målene i
din uddannelses- og forløbsplan. Derfor bliver du trukket ved ulovligt fravær, eller hvis du ikke bidrager til
at opfylde målene i din uddannelses- og forløbsplan. Jf. information herom ved din indskrivning