Vi forholder os til Covid19

Kære nuværende og kommende elever

Kære samarbejdsparter

FGU Syd- og Vestsjælland er med Statsministerens seneste udmelding d. 6. april  lukket ned frem
til d. 10. maj eller indtil andet er besluttet af myndighederne.

Elever vil dagligt blive kontaktet af deres holdleder / værkstedsleder pr. sms eller mail
Eleverne er hjemsendt men skal arbejde med de opgaver som aftales med lærerne.

Vejledere i den kommunale ungeenhed kan fortsat kontakte FGUs vejledere via mail eller telefon.  Nye elever kan skrives op m.m..

Har du spørgsmål  så kan skolelederne kontaktes:

FGU Korsør
Katrine Larsen    
42320111.     
kdl@fgusv.dk

FGU Vordingborg
 Elisabeth Dolmer
61280585
edo@fgusv.dk

FGU Næstved
Helge Andreassen
25450479
han@fgusv.dk

FGU Slagelse
Dorte Lunddorff
41120100
dlu@fgusv.dk

Jeg håber, at alle har forståelse for den akutte og vanskelige situation, og for at vi heller ikke i denne helt nye situation har klare svar på alle de spørgsmål, der måtte opstå. Vi gør alt, hvad vi kan for at tilgodese hensynet til at undgå smittespredning og samtidig minimere skader og gener ved de iværksatte foranstaltninger.

Du er også velkommen til tage direkte kontakt til:

Direktør
Gert Møller
20229909
gmo@fgusv.dk

I kan følge os på de sociale medier, Facebook.com/fgusv