Bestyrelsesreferat d. 30. marts. 2022

Dokumenter

Dagsorden

Referat

Bilag

Bilag 2.1 Årsrapport 2021

Bilag 2.2 Revisionsprotokol 2021

Bilag 2.3 Bestyrelsestjekliste 2021

Bilag 3.1 Revideret budget 2022

Bilag 4.1 Arbejdstidsaftale

Bilag 5.1 – Task Force Kommissorium