Bestyrelsesreferat d. 22.12.2022

Dokumenter

Dagsorden

Referat

Bilag

Bilag-3.1 Artikel om yderligere FGU-tilskud

Bilag 4.1 – 3. kvt 2022 inkl estimat 2022

Bilag 5.1 Budget 2023

Bilag 6.1. Strategi FGU SV 2023

Bilag 6.2. Input til strategiproces

Bilag 7.1. Samlet analysenotat FGU v5 10-10-2022