Dokumenter

Dagsorden

Referat

Bilag

Bilag 3.1 Endelig årsrapport 2022 FGUSV

Bilag 3.2 Endelig revisionsprotokol vedr. 2022 FGUSV

Bilag 3.3 Bestyrelsestjekliste og stillingtagen

Bilag 4.1 300323 Mattias Tesfaye interveiw fra A4

Bilag 5.1. Ansøgning Socialfondsprojekt

Bilag 6.1. Datarapport FGU SV 2022

Bilag 8.1. Foreløbig Program for FGU Danmarks årsmøde 2023