Bestyrelsesreferat d. 25. marts 2021

  Dokumenter Dagsorden for bestyrelsesmøde 25. marts Referat Bilag Elevdatarapport 2020 Bilag 3.1 Årsrapport 2020 Bilag 3.2 Revisionsprotokollat af 250321 Bilag 3.3 Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen Bilag 4.1 Samarbejdsaftale KUI-FGUSV