Bestyrelsesreferat d. 19. marts 2024

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 3.1. Årsrapport FGUSV 2023 Bilag 3.2. Revisionsprotokol FGUSV 2023 Bilag 3.3 Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen FGUSV 2023 Bilag 4.1 UVMs tilsynsplan 2024 BIlag 5.1 Orientering om tilsynet med basis BIlag 7.1 Delrapport om FGU Bilag 7.2 Rigsrevisionsrapport FGU Bilag 7.3 Datarapport 2023 FGU Korsør Bilag 7.4 Datarapport 2023 FGU Slagelse … Læs mere

Bestyrelsesreferat d. 12. dec. 2023

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 4.1 Endelig aftaletekst Bilag 4.2 Resume politisk aftale FGU Nov 2023 BILAG 5.1 Budget 2024 fremlagt best.121223 BIlag 6.1 Vedtægter for FGUSV til godkendelse BIlag 6.2 Ændringer i vedtægter for FGUSV Bilag 8.1 Ansvarsprotokol 04.12.2023_FGU Syd- og Vestsjælland

Bestyrelsesreferat d. 5. okt. 2023

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 3.1 Notat om alkoholpolitik FGUSV Bilag 4.1 Halvårsregnskab 2023 Bilag 5.1. Skrivelse fra STUK vedr tilsyn med basis Bilag 5.2 Retsgrundlag for tilsyn og basis Bilag 5.3 Skrivelse fra FGU DK med anbefaling om håndtering af tilsyn Bilag 5.4. Tilbagemelding vedr. undersøgende tilsyn med forløbsplaner Bilag 6.1 Regnskabsinstruks FGUSV til … Læs mere

Bestyrelsesreferat d. 30. marts 2023

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 3.1 Endelig årsrapport 2022 FGUSV Bilag 3.2 Endelig revisionsprotokol vedr. 2022 FGUSV Bilag 3.3 Bestyrelsestjekliste og stillingtagen Bilag 4.1 300323 Mattias Tesfaye interveiw fra A4 Bilag 5.1. Ansøgning Socialfondsprojekt Bilag 6.1. Datarapport FGU SV 2022 Bilag 8.1. Foreløbig Program for FGU Danmarks årsmøde 2023

Bestyrelsesreferat d. 22.12.2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag-3.1 Artikel om yderligere FGU-tilskud Bilag 4.1 – 3. kvt 2022 inkl estimat 2022 Bilag 5.1 Budget 2023 Bilag 6.1. Strategi FGU SV 2023 Bilag 6.2. Input til strategiproces Bilag 7.1. Samlet analysenotat FGU v5 10-10-2022

Bestyrelsesreferat d. 13.09.2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Elevdatarapport 1. halvår 2022 Bilag 2.2 Analyze rapport Bilag 4.1 Halvårsregnskab 2022 Bilag 5.1 Oversigt over alle dokumenter i Cubes Bilag 7.1 Beretning  

Bestyrelsesreferat d. 22. juni. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 FGU DK Anbefalinger Bilag 4.1 FGU Plus Bilag 5.1 Status Elevsituationen Bilag 6.1 Kvartalsregnskab 1-kvt 2022 Bilag 9.1 Projektbeskrivelse FBE 2022 Bilag 9.2 Projektudkast Ung 360  

Bestyrelsesreferat d. 8. april. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 3.1 Forretningsorden for bestyrelsen for FGU Syd- og Vestsjælland Bilag 3.2 Opgave- og kompetencefordelingsplan Bilag 4.1 Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer Bilag 5.1 – Strategi FGUSV 2020-2022 Bilag 6.1 – Task Force Kommissorium Bilag 7.1 Elevdatarapport 2021  

Bestyrelsesreferat d. 30. marts. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Årsrapport 2021 Bilag 2.2 Revisionsprotokol 2021 Bilag 2.3 Bestyrelsestjekliste 2021 Bilag 3.1 Revideret budget 2022 Bilag 4.1 Arbejdstidsaftale Bilag 5.1 – Task Force Kommissorium  

Bestyrelsesreferat d. 18. jan. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Regnskab 3. kvt. 2021 Bilag 2.2 Likviditetsoverblik Bilag 4.1 Budget 2022 Bilag 4.2 5-årigt estimat Bilag 5.1 Elevdatarapport 2021 Bilag 6.1 Ordensregler FGUSV Bilag 6.2 Proces Ordensregler FGUSV