Bestyrelsesreferat d. 8. april. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 3.1 Forretningsorden for bestyrelsen for FGU Syd- og Vestsjælland Bilag 3.2 Opgave- og kompetencefordelingsplan Bilag 4.1 Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer Bilag 5.1 – Strategi FGUSV 2020-2022 Bilag 6.1 – Task Force Kommissorium Bilag 7.1 Elevdatarapport 2021  

Bestyrelsesreferat d. 30. marts. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Årsrapport 2021 Bilag 2.2 Revisionsprotokol 2021 Bilag 2.3 Bestyrelsestjekliste 2021 Bilag 3.1 Revideret budget 2022 Bilag 4.1 Arbejdstidsaftale Bilag 5.1 – Task Force Kommissorium