Bestyrelsesreferat d. 22.12.2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag-3.1 Artikel om yderligere FGU-tilskud Bilag 4.1 – 3. kvt 2022 inkl estimat 2022 Bilag 5.1 Budget 2023 Bilag 6.1. Strategi FGU SV 2023 Bilag 6.2. Input til strategiproces Bilag 7.1. Samlet analysenotat FGU v5 10-10-2022