Bestyrelsesreferat d. 2. juni 2021

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Elevdatarapport Bilag 3.1 Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2021 samt likviditetsoverblik. Bilag 3.2 Likviditetsflow 1. kvt. 2021 Bilag 7.1 Bilag 7.2 Bilag 8.1 Bilag 9.1 Bilag 10.1