Bestyrelsesreferat d. 12. dec. 2023

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 4.1 Endelig aftaletekst Bilag 4.2 Resume politisk aftale FGU Nov 2023 BILAG 5.1 Budget 2024 fremlagt best.121223 BIlag 6.1 Vedtægter for FGUSV til godkendelse BIlag 6.2 Ændringer i vedtægter for FGUSV Bilag 8.1 Ansvarsprotokol 04.12.2023_FGU Syd- og Vestsjælland