Bestyrelsesreferat d. 30. marts 2023

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 3.1 Endelig årsrapport 2022 FGUSV Bilag 3.2 Endelig revisionsprotokol vedr. 2022 FGUSV Bilag 3.3 Bestyrelsestjekliste og stillingtagen Bilag 4.1 300323 Mattias Tesfaye interveiw fra A4 Bilag 5.1. Ansøgning Socialfondsprojekt Bilag 6.1. Datarapport FGU SV 2022 Bilag 8.1. Foreløbig Program for FGU Danmarks årsmøde 2023