Bestyrelsesreferat d. 30. marts 2023

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 3.1 Endelig årsrapport 2022 FGUSV Bilag 3.2 Endelig revisionsprotokol vedr. 2022 FGUSV Bilag 3.3 Bestyrelsestjekliste og stillingtagen Bilag 4.1 300323 Mattias Tesfaye interveiw fra A4 Bilag 5.1. Ansøgning Socialfondsprojekt Bilag 6.1. Datarapport FGU SV 2022 Bilag 8.1. Foreløbig Program for FGU Danmarks årsmøde 2023

Bestyrelsesreferat d. 22.12.2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag-3.1 Artikel om yderligere FGU-tilskud Bilag 4.1 – 3. kvt 2022 inkl estimat 2022 Bilag 5.1 Budget 2023 Bilag 6.1. Strategi FGU SV 2023 Bilag 6.2. Input til strategiproces Bilag 7.1. Samlet analysenotat FGU v5 10-10-2022