Bestyrelsesreferat d. 22. juni. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 FGU DK Anbefalinger Bilag 4.1 FGU Plus Bilag 5.1 Status Elevsituationen Bilag 6.1 Kvartalsregnskab 1-kvt 2022 Bilag 9.1 Projektbeskrivelse FBE 2022 Bilag 9.2 Projektudkast Ung 360  

Bestyrelsesreferat d. 8. april. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 3.1 Forretningsorden for bestyrelsen for FGU Syd- og Vestsjælland Bilag 3.2 Opgave- og kompetencefordelingsplan Bilag 4.1 Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer Bilag 5.1 – Strategi FGUSV 2020-2022 Bilag 6.1 – Task Force Kommissorium Bilag 7.1 Elevdatarapport 2021  

Bestyrelsesreferat d. 30. marts. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Årsrapport 2021 Bilag 2.2 Revisionsprotokol 2021 Bilag 2.3 Bestyrelsestjekliste 2021 Bilag 3.1 Revideret budget 2022 Bilag 4.1 Arbejdstidsaftale Bilag 5.1 – Task Force Kommissorium  

Bestyrelsesreferat d. 18. jan. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Regnskab 3. kvt. 2021 Bilag 2.2 Likviditetsoverblik Bilag 4.1 Budget 2022 Bilag 4.2 5-årigt estimat Bilag 5.1 Elevdatarapport 2021 Bilag 6.1 Ordensregler FGUSV Bilag 6.2 Proces Ordensregler FGUSV

Bestyrelsesreferat d. 28. sept 2021

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Kvartalsrapport for 2. kvt. 2021 Bilag 2.2 Prognose 2021 Bilag 3.1 Halvårsregnskab 2021 FGUSV Bilag 3.2 Likviditetsflow 2. kvt. 2021 Bilag 5.1 Strategi for finansiel risikostyring for FGUSV Sept. 2021 Bilag 5.2 Brev om finansiel strategi for BUVM Bilag 5.3 Vejledning til strategi for finansiel risikostyring 2021 Bilag 5.4 … Læs mere

Vedtægter og regelsæt for FGU Syd- og Vestsjælland d. 8. marts

Vedtægter for fgusv.dk Ministeren fastsatte  institutionens første  vedtægt d. 19. september 2018. Vedtægterne godkendt af den første FGU-bestyrelse den 8. marts 2019. Vedtægterne underskrevet af  FGU-bestyrelse den 9. maj 2019. Vedtægterne offentliggjort d. 10. maj 2019 på www.fgusv.dk Klik her for Vedtægter Regelsæt under FGU Syd- og Vestsjælland.