Bestyrelsesreferat d. 18. jan. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Regnskab 3. kvt. 2021 Bilag 2.2 Likviditetsoverblik Bilag 4.1 Budget 2022 Bilag 4.2 5-årigt estimat Bilag 5.1 Elevdatarapport 2021 Bilag 6.1 Ordensregler FGUSV Bilag 6.2 Proces Ordensregler FGUSV

Bestyrelsesreferat d. 28. sept 2021

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Kvartalsrapport for 2. kvt. 2021 Bilag 2.2 Prognose 2021 Bilag 3.1 Halvårsregnskab 2021 FGUSV Bilag 3.2 Likviditetsflow 2. kvt. 2021 Bilag 5.1 Strategi for finansiel risikostyring for FGUSV Sept. 2021 Bilag 5.2 Brev om finansiel strategi for BUVM Bilag 5.3 Vejledning til strategi for finansiel risikostyring 2021 Bilag 5.4 … Læs mere

Vedtægter og regelsæt for FGU Syd- og Vestsjælland d. 8. marts

Vedtægter for fgusv.dk Ministeren fastsatte  institutionens første  vedtægt d. 19. september 2018. Vedtægterne godkendt af den første FGU-bestyrelse den 8. marts 2019. Vedtægterne underskrevet af  FGU-bestyrelse den 9. maj 2019. Vedtægterne offentliggjort d. 10. maj 2019 på www.fgusv.dk Klik her for Vedtægter Regelsæt under FGU Syd- og Vestsjælland.