Bestyrelsesreferat d. 2. juni 2021

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Elevdatarapport Bilag 3.1 Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2021 samt likviditetsoverblik. Bilag 3.2 Likviditetsflow 1. kvt. 2021 Bilag 7.1 Bilag 7.2 Bilag 8.1 Bilag 9.1 Bilag 10.1  

Bestyrelsesreferat d. 25. marts 2021

  Dokumenter Dagsorden for bestyrelsesmøde 25. marts Referat Bilag Elevdatarapport 2020 Bilag 3.1 Årsrapport 2020 Bilag 3.2 Revisionsprotokollat af 250321 Bilag 3.3 Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen Bilag 4.1 Samarbejdsaftale KUI-FGUSV  

Vedtægter og regelsæt for FGU Syd- og Vestsjælland d. 8. marts

Vedtægter for fgusv.dk Ministeren fastsatte  institutionens første  vedtægt d. 19. september 2018. Vedtægterne godkendt af den første FGU-bestyrelse den 8. marts 2019. Vedtægterne underskrevet af  FGU-bestyrelse den 9. maj 2019. Vedtægterne offentliggjort d. 10. maj 2019 på www.fgusv.dk Klik her for Vedtægter Regelsæt under FGU Syd- og Vestsjælland.