Bestyrelsesreferat d. 22. juni. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 FGU DK Anbefalinger Bilag 4.1 FGU Plus Bilag 5.1 Status Elevsituationen Bilag 6.1 Kvartalsregnskab 1-kvt 2022 Bilag 9.1 Projektbeskrivelse FBE 2022 Bilag 9.2 Projektudkast Ung 360