Bestyrelsesreferat d. 18. jan. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Regnskab 3. kvt. 2021 Bilag 2.2 Likviditetsoverblik Bilag 4.1 Budget 2022 Bilag 4.2 5-årigt estimat Bilag 5.1 Elevdatarapport 2021 Bilag 6.1 Ordensregler FGUSV Bilag 6.2 Proces Ordensregler FGUSV