Bestyrelsesreferat d. 22.12.2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag-3.1 Artikel om yderligere FGU-tilskud Bilag 4.1 – 3. kvt 2022 inkl estimat 2022 Bilag 5.1 Budget 2023 Bilag 6.1. Strategi FGU SV 2023 Bilag 6.2. Input til strategiproces Bilag 7.1. Samlet analysenotat FGU v5 10-10-2022

Bestyrelsesreferat d. 13.09.2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Elevdatarapport 1. halvår 2022 Bilag 2.2 Analyze rapport Bilag 4.1 Halvårsregnskab 2022 Bilag 5.1 Oversigt over alle dokumenter i Cubes Bilag 7.1 Beretning  

Bestyrelsesreferat d. 22. juni. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 FGU DK Anbefalinger Bilag 4.1 FGU Plus Bilag 5.1 Status Elevsituationen Bilag 6.1 Kvartalsregnskab 1-kvt 2022 Bilag 9.1 Projektbeskrivelse FBE 2022 Bilag 9.2 Projektudkast Ung 360  

Bestyrelsesreferat d. 8. april. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 3.1 Forretningsorden for bestyrelsen for FGU Syd- og Vestsjælland Bilag 3.2 Opgave- og kompetencefordelingsplan Bilag 4.1 Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer Bilag 5.1 – Strategi FGUSV 2020-2022 Bilag 6.1 – Task Force Kommissorium Bilag 7.1 Elevdatarapport 2021  

Bestyrelsesreferat d. 30. marts. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Årsrapport 2021 Bilag 2.2 Revisionsprotokol 2021 Bilag 2.3 Bestyrelsestjekliste 2021 Bilag 3.1 Revideret budget 2022 Bilag 4.1 Arbejdstidsaftale Bilag 5.1 – Task Force Kommissorium  

Bestyrelsesreferat d. 18. jan. 2022

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Regnskab 3. kvt. 2021 Bilag 2.2 Likviditetsoverblik Bilag 4.1 Budget 2022 Bilag 4.2 5-årigt estimat Bilag 5.1 Elevdatarapport 2021 Bilag 6.1 Ordensregler FGUSV Bilag 6.2 Proces Ordensregler FGUSV

Bestyrelsesreferat d. 28. sept 2021

Dokumenter Dagsorden Referat Bilag Bilag 2.1 Kvartalsrapport for 2. kvt. 2021 Bilag 2.2 Prognose 2021 Bilag 3.1 Halvårsregnskab 2021 FGUSV Bilag 3.2 Likviditetsflow 2. kvt. 2021 Bilag 5.1 Strategi for finansiel risikostyring for FGUSV Sept. 2021 Bilag 5.2 Brev om finansiel strategi for BUVM Bilag 5.3 Vejledning til strategi for finansiel risikostyring 2021 Bilag 5.4 … Læs mere